Upadłość konsumencka | w pytaniach i odpowiedziach
469
home,page-template,page-template-blog-masonry,page-template-blog-masonry-php,page,page-id-469,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Propozycje zmian do ustawy – Prawo Upadłościowe

Nr PODMIOT ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI STANOWISKO / USTALENIA 1. Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (Sędziowie Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto) Projekt zawiera rozwiązania, które w rażący sposób zachwieją równowagę między interesami dłużników i wierzycieli oraz skomplikują postępowania upadłościowe, nakładając na sądy nowe obowiązki. Liberalizacja przepisów może spowodować nawet kilkukrotny wzrost...

Nowa Upadłość Konsumencka 2019, czyli „Wielkie Czyszczenie”. Ocena projektu nowelizacji.

DOSTĘPNOŚĆ, PEWNOŚĆ, CZAS, KOSZT.    Nowelizacja przepisów o Upadłości Konsumenckiej, jaka jest obecnie procedowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, a która wejdzie w życie w roku 2019 będzie wielkim wydarzeniem dla wszystkich niewypłacalnych osób fizycznych. Tak jak nowelizację z roku 2015 określałem mianem Rewolucji Oddłużania to nadchodzące zmiany można...

Niebezpieczny wierzyciel prywatny

W praktyce sądowej występuje istotna różnica między wierzycielami prywatnymi a wierzycielami instytucjonalnymi. Za wierzyciela prywatnego uznaję osobę fizyczną bądź osobę prawną prowadzącą działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów, co w sposób oczywisty eliminuje z tego pojęcia banki oraz przedsiębiorstwa zawodowo zajmujące się udzielaniem pożyczek. Wierzyciel prywatny generuje dla...

Turystyka upadłościowa do sądu upadłościowego w Warszawie

Liczba sygnatur GU, czyli postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej („of”) w sądzie upadłościowym w Warszawie wskazuje na to, że kwitnie tam turystyka upadłościowa osób niewypłacalnych z całej Polski. Jest to rozwiązanie oczywiste i naturalne, jeśli weźmie się pod uwagę radykalne...

Wyrok karny czyni zobowiązanie nieumarzalnym. Z korzyścią dla wierzyciela.

Prawie każdy rodzaj długu może zostać umorzony po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego w całości, niezależnie od jego wysokości i charakteru, z wyłączeniem wyraźnie określonych kategorii zobowiązań. Jeden rodzaj zobowiązania, a mianowicie związanego z popełnieniem przestępstwa, wydaje się być o tyle istotny, że w zależności od tego, czy...

Wyścig skonfliktowanych małżonków po upadłość konsumencką. Który z nich otrzyma kwotę na czynsz najmu?

Opis stanu faktycznego w kilku alternatywach: Małżonkowie (byli małżonkowie) pozostają w konflikcie Jeden małżonek bądź obydwoje są osobami niewypłacalnymi, Pozostają współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnej zakupionej ze środków pochodzących z kredytu mieszkaniowego (albo każdy ma po 50% udziałów na skutek rozdzielności albo wspólność majątkowa małżeńska tzw. bezudziałowa) Prawo własności nieruchomości jest...

Błędne porady prawników dla osób niewypłacalnych.

"Nie warto składać wniosku o upadłość przedsiębiorcy, bo nie ma żadnego majątku, więc sąd i tak wniosek oddali. Lepiej zamknąć działalność gospodarczą i od razu składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej"    NIE - przedmiotem obowiązku dłużnika niewypłacalnego jest samo złożenie terminowego wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy,...

Spis Wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O pewności oddłużenia.

Spis Wierzycieli stanowi jeden z elementów wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Biorąc pod uwagę podstawowy cel upadłości konsumenckiej - oddłużenie - jeden z najważniejszych. Kluczowa rola tego elementu wniosku o upadłość konsumencką ujawnia się, gdy wierzyciele upadłego zachowują się bierne w toku postępowania upadłościowego, a...

Kiedy mogę zacząć normalnie zarabiać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Dogmatyczna odpowiedź brzmi: "podnieś swoje dochody jak najszybciej, aby spłacać wierzycieli". Oczywiście w praktyce to się nie zdarza. Większość klientów zaniża swoje dochody pozostając w stanie niewypłacalności oczekując, że dopiero po ogłoszeniu upadłości odzyska szansę na zatrzymanie większej części dochodów na własne potrzeby. Tak działają...

Przywrócenie wypłacalności szansą na upadłość konsumencką w przypadkach beznadziejnych.

Spora część zapytań skierowanych do kancelarii kończy się negatywną oceną szansy na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opisany poniżej scenariusz dotyczy przypadku mniejszej liczby zobowiązań o niższej wartości.  I wiąże się ponadto z większą kwotą spłaconą na rzecz wierzycieli, zatem wymaga większego wysiłku od dłużnika. Siłą rzeczy okres...