Upadłość konsumencka | 10 najczęściej zadawanych pytań przez dłużników niewypłacalnych zainteresowanych oddłużeniem
234
post-template-default,single,single-post,postid-234,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

10 najczęściej zadawanych pytań przez dłużników niewypłacalnych zainteresowanych oddłużeniem

 

1. Jak wygląda życie upadłego już po oddłużeniu w upadłości konsumenckiej ? Czy występują w tym okresie jakieś ograniczenia prawne bądź utrudnienia życiowe ?

Zachęcam do zapoznania się z wpisem: http://upadlosc-konsumencka.pl/pl/zycie-po-oddluzeniu-w-upadlosci-konsumenckiej oraz http://upadlosc-konsumencka.pl/pl/inne-skutki-umorzenia-zobowiazan-w-upadlosci-konsumenckiej.

2. Nie posiadam żadnego majątku – czy jest to przeszkoda do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i oddłużenia ?

Nie stanowi to żadnego problemu. Co więcej, takie osoby, które zaciągały zobowiązania wyłącznie w oparciu o swoje dochody, a je utraciły, uzyskują największą korzyść z oddłużenia w upadłości konsumenckiej.

3. Oddalono wobec mnie wniosek o upadłość konsumencką na obecnie jeszcze obowiązujących przepisach – czy mogę złożyć wniosek o upadłość konsumencką ponownie po wejściu w życie Nowej Upadłości Konsumenckiej ?

Można ponownie złożyć wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli wniosek wcześniej złożony (na starych przepisach) został oddalony, a postępowanie umorzono na podstawie braku majątku dłużnika, który pokryłby koszty postępowania upadłościowego. Była to jedna z najczęstszych przyczyn oddalenia wniosku.

4. Jak długo trwa konsumenckie postępowanie upadłościowe?

Należy przyjąć, że postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości trwa do 4 miesięcy, następnie właściwe postępowanie upadłościowe (jeżeli brak majątku trwałego) kolejne 6 miesięcy. Plan Spłaty Wierzycieli trwa 3 lata i kończy się umorzeniem zobowiązań. Wielką niewiadomą jest długość rozpatrywania środków zaskarżeń składanych w toku postępowania, a w szczególności zaskarżanie przez wierzycieli przede wszystkim postanowienia o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli. Istnienie majątku trwałego wydłuża postępowanie o czas, jakie zabierze syndykowi skuteczne spieniężenie majątku upadłego, co niestety jest czasochłonne.

5. Jak wygląda kwestia moich dochodów w toku postępowania upadłościowego ?

Od chwili ogłoszenia upadłości dochody uzyskiwane przez upadłego wchodzą w części do masy upadłości – w tej wysokości w jakiej zajęte były przez komornika – i zostaną podzielone między wierzycieli. W trakcie wykonywania Planu Spłaty Wierzycieli, wierzytelności objęte nim nie mogą być egzekwowane od upadłego, zatem dochód jest wolny od zajęcia w tym zakresie. Natomiast już po umorzeniu zobowiązań zagrożenie przestaje w ogóle istnieć ze strony wierzycieli objętych Planem Spłaty Wierzycieli.

6. Czy można objąć upadłością konsumencką jedynie część moich zobowiązań i część majątku, jeżeli priorytetem jest dla mnie kredyt mieszkaniowy ?

Konsumenckie postępowanie upadłościowe powinno obejmować cały majątek dłużnika oraz wszystkie jego zobowiązania. Nie istnieje możliwość częściowego ujęcia ani majątku ani zobowiązań. Oczywiście istnieją różne rozwiązania, które mogą zostać uregulowane w układzie między upadłym a wierzycielami, ale to zawsze wymaga zgody wierzycieli.

7. Jaką mam pewność oddłużenia w upadłości konsumenckiej ?

Jeżeli sąd ogłosił upadłość konsumencką, a upadły wykonał Plan Spłaty Wierzycieli, a w toku postępowania wykonywał inne obowiązki to uzyskuje pewność oddłużenia. Z chwilą bowiem wykonania Planu sąd ma obowiązek wydać postanowienie o umorzeniu zobowiązań.

8. Czy sama zmiana kursu CHF w trakcie spłaty kredytu jako przyczyna niewypłacalności może być uznana za przyczynę zawinioną ?

Jest wątpliwe, w mojej ocenie, aby zmiana kursu CHF jako jedyna i wyłączna przyczyna stanu niewypłacalności została uznana za zawinioną w postaci rażącego niedbalstwa (a więc stanowiła niedochowanie minimalnych zasad prawidłowego zachowania się człowieka w chwili zaciągania zobowiązania kredytowego). Należy zaczekać na pierwsze orzeczenia sądów w tym temacie. Przeważnie jednak klienci kancelarii – obok zmiany kursu CHF – wskazują jako przyczynę niewypłacalności jeszcze inne okoliczności, przede wszystkim istotny spadek dochodów.

9. Czy długi z działalności gospodarczej już dawno zamkniętej i wykreślonej z rejestru przedsiębiorców  mogą zostać umorzone w upadłości konsumenckiej ?

Czas trwania w stanie niewypłacalności, a więc z niespłacanymi długami, nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości. Problem polega na tym, że w tym czasie dłużnik często podejmuje inne zobowiązania, których nie spłaca, a co może zostać uznane przez sąd za zawinione powiększenie stopnia niewypłacalności, nawet jeżeli pierwotne popadnięcie w niewypłacalność można uznać za niezawinione.

10. Jeszcze płacę raty kredytów/pożyczek, ale tylko dzięki pomocy rodziny i jeszcze tylko przez krótki czas – co robić jeżeli chcę ogłosić upadłość konsumencką ?

Konsumenckie postępowanie upadłościowe nie przewiduje odpowiednika postępowania naprawczego dla przedsiębiorców ani nawet układu z wierzycielami zawartego jeszcze przed ogłoszeniem upadłości przez sąd. Dłużnikowi na pograniczu niewypłacalności pozostają negocjacje pozasądowe z wierzycielami, które mają od chwili uchwalenia Nowej Upadłości Konsumenckiej 2014 znacząco większe szanse powodzenia niż  uprzednio. Niestety wierzyciele w znaczącej większości nie reagują pozytywnie na tak zakreślone perspektywy dłużnika. Muszą ich  po prostu doświadczyć.

No Comments

Post a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.