Upadłość konsumencka | Dlaczego Nowa Upadłość Konsumencka 2014 jest rewolucją dla dłużników niewypłacalnych ?
124
post-template-default,single,single-post,postid-124,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Dlaczego Nowa Upadłość Konsumencka 2014 jest rewolucją dla dłużników niewypłacalnych ?

Rewolucja Nowej Upadłości Konsumenckiej 2014 opiera się na czterech filarach:

 1. oddłużenie jest celem upadłości konsumenckiej
 2. wystarczy, że dłużnik nie ponosi winy w powstaniu stanu niewypłacalności
 3. dłużnik nie musi posiadać majątku
 4. byli przedsiębiorcy mają otwartą drogę do oddłużenia w upadłości konsumenckiej.

Przepisy o upadłości konsumenckiej z roku 2009 nie spełniły w żadnym stopniu rozbudzonych nadziei dłużników niewypłacalnych. Okazały się niemal całkowicie niefunkcjonalne.

Dotychczasowe przepisy nie określały w sposób wyraźny celu postępowania, tak jak czynią to nowe przepisy:  „Celem postępowania […] jest również umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym”. Przepis ten wraz z innymi zmianami jednoznacznie wskazuje na intencje ustawodawcy w zakresie celu, jakiemu mają służyć przepisy o upadłości konsumenckiej.

Dla uczciwych i rzetelnych dłużników, którzy popadli w niewypłacalność bez swojej winy – nie można zatem zarzucić im winy umyślnej ani rażącego niedbalstwa – powstało wraz z Nową Upadłością Konsumencką 2014 optymalne rozwiązane prawne chroniące ich żywotne interesy w konflikcie z wierzycielami. Interesy wierzycieli w sytuacji niezawinionej niewypłacalności dłużnika nie są od tej chwili jedynymi chronionymi prawnie. Jest to zmiana rewolucyjna.

Większość klientów naszej kancelarii nie mogła skuteczne przeprowadzić oddłużenia na podstawie przepisów obowiązujących w latach 2009-2014 z jednej prostej przyczyny – nie posiadali żadnego majątku bądź ich majątek miał znikomą wartość. Kwestia ta była przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym zainicjowanym skargą konstytucyjną wniesioną przez naszego prawnika.  Z chwilą wejścia w życie Nowej Upadłości Konsumenckiej 2014 problem większości dłużników przestaje być przeszkodą do oddłużenia. Koszty postępowania upadłościowego pokrywa Skarb Państwa, a spieniężenia majątku dłużnika się nie przeprowadza pomijając tym samym etap postępowania likwidacyjnego. Brak majątku nie stanowi już przeszkody dla oddłużenia w upadłości konsumenckiej. Co więcej, wszyscy dłużnicy niewypłacalni, którzy przed wejściem w życie Nowej Upadłości Konsumenckiej 2014 złożyli wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i zostały one oddalone na podstawie braku majątku dłużnika (art. 13 PUN) będą mogli ponownie starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a w efekcie o oddłużenie.

Ten sam problem braku majątku bądź jego znikomej wartości dotyczył drobnych i średnich przedsiębiorców. Im również na tej podstawie odmawiano dostępu do oddłużenia. Ponadto niewypłacalni przedsiębiorcy bardzo rzadko składają wnioski o upadłość przedsiębiorcy. W Nowej Upadłości Konsumenckiej 2014 brak złożenia wniosku przez przedsiębiorcę nie będzie przeszkodą dla jego oddłużenia. Będzie on musiał jedynie wykazać, że zasady słuszności, a w szczególności względy humanitarne, przemawiają za przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej i umorzeniem jego zobowiązań powstałych w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak to określiła jedna z pierwszych osób, których upadłość konsumencką ogłoszono w Wielkopolsce: „z upadłością da się żyć; nie da się żyć z długami”.

Nowa Upadłość Konsumencka 2014 to nowe przepisy o najwyższej jakości legislacyjnej dające solidne podstawy do osiągnięcia przez niewypłacalnego dłużnika upragnionego celu – oddłużenia, przy jednoczesnej ochronie uzasadnionych interesów wierzycieli.

 

 

 

 

 

 

 

3 komentarze
 • Sebastian

  8 lipca 2014 at 18:51 Odpowiedz

  Witam wszystkich dłużników bardzo serdecznie.Już od kilku lat zmagam się z problemem zadłużenia na dość wysokie kwoty.Jeśli nowe przepisy o upadłości konsumenckiej będą pozwalały na cywilizowane załatwienie spraw to może ja i moja rodzina wrócimy do Polski,żeby żyć jak normalni ludzie w swoim kraju.Cieszy mnie to , że jednak coś w naszym kraju robi się dla ludzi i mam nadzieję , że nie kryje się pod tym jakieś drugie dno , które okaże się niewypałem jak pierwsza ustawa.Pozdrawiam was wszystkich i trzymajcie się bo wiem dobrze jak ciężko jest żyć z długami bez możliwości ich spłacenia.Sebastian

  • digiton

   11 września 2014 at 08:45 Odpowiedz

   Właściwie wszystko byłoby fajnie gdyby nie fakt wykluczenia tych którzy wpadli w spiralę zadłużenia czyniąc to w panice przed rosnącymi długami. Sąd nie będzie badał przecież czy te kolejne kredyty miały pójść na spłatę poprzednich czy na „nadmierną konsumpcję”.
   Przyczyn ich zaciągania było wiele. Znowu mamy przepis który pozwala na interpretację…A szkoda

   • Adam Sójka

    11 września 2014 at 16:06 Odpowiedz

    Niestety nigdy nie istniała realna szansa na objęcie upadłością konsumencką osób, które w sposób nierozsądny zaciągały zobowiązania i doprowadzały do swojej niewypłacalności. W przeciwnym wypadku takie przepisy stanowiłyby oczywistą zachętę do nadmiernego zadłużania się. Pomimo wszystko zachęcam do kontaktu – przeanalizujemy sprawę i może wspólnie opracujemy jakieś rozwiązanie.

Post a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.