Upadłość konsumencka | Getin Noble Bank zaprzestał restrukturyzacji poprzez przejęcie nieruchomości dłużnika.
279
post-template-default,single,single-post,postid-279,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Getin Noble Bank zaprzestał restrukturyzacji poprzez przejęcie nieruchomości dłużnika.

Z ostatnich rozmów z klientami wynikało, że Getin Noble Bank po złożeniu w 2013 r. oraz pierwszej połowie 2014 r. propozycji restrukturyzacji kredytów hipotecznych (również denominowanych w CHF) poprzez przejęcia prawa własności nieruchomości dłużnika z jednoczesnym umorzeniem kwoty długu przewyższającego wartość rynkową nieruchomości, w ostatnich miesiącach zaprzestał tej praktyki, bez uzasadnienia.

Uzyskałem potwierdzenie tych informacji. Otóż zarząd banku podjął we wrześniu br. decyzję o zaprzestaniu i wstrzymaniu działań mających na celu restrukturyzację zadłużenia w powyższy sposób. W ten sposób zniknął z rynku jedyny wierzyciel bankowy praktykujący ten sposób rozwiązywania problemu niewypłacalności swoich klientów.

Jest to oczywiście zła wiadomość dla rzeszy niewypłacalnych kredytobiorców GETIN NOBLE BANKU, dość zaskakująca w świetle treści Nowej Upadłości Konsumenckiej. Pozostaje pogratulować osobom, które zdążyły przystąpić do takiej umowy restrukturyzacyjnej przed zmianą nastawienia banku.

Na chwilę obecną nie zostały wypracowane przez banki udzielające kredytów hipotecznych wspólne standardy  w zakresie podejścia do niewypłacalności klientów, również „frankowców”, pomimo wcześniejszych enuncjacji prasowych. Czekamy.

 

No Comments

Post a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.