Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Cel konsumenckiego postępowania upadłościowego
Nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze znajduje się na etapie konsultacji wewnątrzresortowych i niebawem przejdzie do etapu konsultacji społecznych. Chwila przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów, a następnie Sejm zbliża się wielkimi krokami.

Jakie zmiany przyniesie nowa ustawa ? Poniżej przedstawiamy kluczową zmianę w zakresie określenia celu konsumenckiego postępowania upadłościowego :

Postępowanie wobec niewypłacalnych konsumentów należy prowadzić tak, aby rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia się na zasadach określonych ustawą.

Podstawowym celem konsumenckiego postępowania upadłościowego jest możliwość oddłużenia, a więc umorzenia takiej części zobowiązań upadłego, których – w danej sytuacji majątkowej i dochodowej upadłego – nie jest w stanie spłacić w drodze likwidacji swojego majątku (sprzedaży przez syndyka) oraz w trakcie realizacji planu spłat (ratalnej spłaty wierzycieli z uzyskiwanych dochodów), a więc z przyczyn obiektywnych. Głównym motywem całego postępowania jest interes niewypłacalnego dłużnika.  W stanie prawnym do roku 2014 ustawodawca nie uregulował celu postępowania w sposób wyraźny, co oznaczało, że celem postępowania – podobnie jak w przypadku przedsiębiorców – było maksymalne zaspokojenie wierzycieli, co pozostawało w sprzeczności z samą istotą upadłości konsumenckiej. Prymat interesów wierzycieli był oczywisty.

Oddłużenie ma zapewnić osobie niewypłacalnej uregulowanie jej sytuacji ekonomicznej w docelowej formie oddłużenia przy maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli, ale przy uwzględnieniu elementarnych potrzeb życiowych i możliwości finansowych upadłego.

W następnym wpisie opiszemy zmianę w zakresie definicji niewypłacalności.