Upadłość konsumencka | Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Cel konsumenckiego postępowania upadłościowego
8
post-template-default,single,single-post,postid-8,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Cel konsumenckiego postępowania upadłościowego

Nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze znajduje się na etapie konsultacji wewnątrzresortowych i niebawem przejdzie do etapu konsultacji społecznych. Chwila przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów, a następnie Sejm zbliża się wielkimi krokami.

Jakie zmiany przyniesie nowa ustawa ? Poniżej przedstawiamy kluczową zmianę w zakresie określenia celu konsumenckiego postępowania upadłościowego :

Postępowanie wobec niewypłacalnych konsumentów należy prowadzić tak, aby rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia się na zasadach określonych ustawą.

Podstawowym celem konsumenckiego postępowania upadłościowego jest możliwość oddłużenia, a więc umorzenia takiej części zobowiązań upadłego, których – w danej sytuacji majątkowej i dochodowej upadłego – nie jest w stanie spłacić w drodze likwidacji swojego majątku (sprzedaży przez syndyka) oraz w trakcie realizacji planu spłat (ratalnej spłaty wierzycieli z uzyskiwanych dochodów), a więc z przyczyn obiektywnych. Głównym motywem całego postępowania jest interes niewypłacalnego dłużnika.  W stanie prawnym do roku 2014 ustawodawca nie uregulował celu postępowania w sposób wyraźny, co oznaczało, że celem postępowania – podobnie jak w przypadku przedsiębiorców – było maksymalne zaspokojenie wierzycieli, co pozostawało w sprzeczności z samą istotą upadłości konsumenckiej. Prymat interesów wierzycieli był oczywisty.

Oddłużenie ma zapewnić osobie niewypłacalnej uregulowanie jej sytuacji ekonomicznej w docelowej formie oddłużenia przy maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli, ale przy uwzględnieniu elementarnych potrzeb życiowych i możliwości finansowych upadłego.

W następnym wpisie opiszemy zmianę w zakresie definicji niewypłacalności.

1 Comment
  • Biuro rachunkowe Bielsko Biała

    12 lutego 2014 at 18:20 Odpowiedz

    W Polsce wszystko jest okropnie skomplikowane. Człowiek chce tylko zarobić,
    a pierwsze co go spotyka to problem z państwem i systemem
    który chce wycisnąć wszystko z pracownika i pracodawcy…

Post a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.