Upadłość konsumencka | Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Plan spłaty wierzycieli. Krócej, łatwiej, swobodniej, nieobowiązkowo
36
post-template-default,single,single-post,postid-36,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Plan spłaty wierzycieli. Krócej, łatwiej, swobodniej, nieobowiązkowo

Ustalenie planu spłat wierzycieli przez sąd następuje po ogłoszeniu przez sąd upadłości dlużnika (od tej chwili upadłego), ustaleniu listy wierzycieli i likwidacji majątku upadłego (na skutek wykonania ostatecznego planu podziału), a więc po wydaniu przez sąd postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego

KRÓCEJ.

Wykonywanie planu spłat będzie trwało krócej. Dotychczasowy maksymalny okres wykonywania planu spłaty został skrócony z 5 lat do 3 lat. Sąd może go wydłużyć o maksymalnie o 18 miesięcy w sytuacji, gdy upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli. Przez okres planu spłat upadły jest obowiązany spłacać ratalnie należności niezaspokojone w toku wcześniejszego postępowania upadłościowego tzn. z likwidacji majątku dłużnika.

ŁATWIEJ.

Łatwiej będzie upadłemu wykonywać plan spłaty poprzez uelastycznienie zasad jego wykonywania, a także możliwość jego zmiany. W szczególności, uchylenie planu spłaty równoznaczne z odmową oddłużenia będzie stosowane jedynie w razie poważnych naruszeń obowiązków przez upadłego. Zmiana planu spłaty będzie dopuszczalna także w przypadku trwałych przeszkód w jego wykonywaniu. W skrajnych niezawinionych przez upadłego dłużnika przypadkach (np. ciężka choroba) sąd będzie miał możliwość uchylenia planu spłaty z jednoczesnym umorzeniem jego pozostałych niezaspokojonych zobowiązań.

SWOBODNIEJ.

Upadłemu przyznaje się większą swobodę w dokonywaniu czynności prawnych w trakcie wykonywania planu spłaty. Wprowadzony został zakaz podejmowania czynności, które mogłyby znacznie pogorszyć zdolność upadłego do wykonania planu spłaty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (jak np. konieczność poniesienia znacznych wydatków w związku z leczeniem) sąd będzie miał możliwość wyrażenia zgody na taką czynność, albo jej zatwierdzenia.

NIEOBOWOWIĄZKOWO.

Plan spłat nie ma charakteru obowiązkowego w podwójnym znaczeniu: zawsze z woli upadłego postępowanie może się zakończyć na ostatecznym podziale funduszów masy upadłości, gdy upadły nie złoży wniosku o ustalenie przez sąd planu spłaty. Tylko bowiem na wniosek upadłego sąd ma możliwość wydania postanowienia o ustaleniu planu spłat.  Postępowanie upadłościowe sprowadza się wtenczas wyłącznie do ogłoszenia upadłości przez sąd i spieniężenia majątku upadłego na zaspokojenie wierzycieli.

Po drugie, w ramach uelastycznienia postępowania i przyznania sądowi większej swobody decyzyjnej nowe przepisy zakładają możliwość pomięcia etapu planu spłat wierzycieli w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania planu spłat upadły na skutek okoliczności niezależnych  straci na trwałe możliwość jego wykonywania.

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.