Nowelizacja upadłości konsumenckiej już w sejmie
1 kwietnia br. skierowano poselski projekt ustawy dotyczący radykalnej nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej (wpłynął do Sejmu w lutym br.) do I czytania w komisjach sejmowych – Komisji Gospodarki oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Co niezmiernie ważne treść poselskiego projektu ustawy jest tożsama z rządowym projektem nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Oznacza to, że nowelizacja ustawy w zakresie upadłości konsumenckiej wejdzie w życie szybciej niż zmiany w przepisach o upadłości dla przedsiębiorców. Wydaje się, że szybkość wprowadzenia tych niezwykle pilnych i potrzebnych zmian w upadłości konsumenckiej będzie gwarantowana chęcią posłów uczynienia z tego tematu zgrabnego i nośnego hasła marketingowego.

Zapraszam do zapoznania się z treścią projektu nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej – nie tak znowu radykalnie różniących się od zaprezentowanych na blogu propozycji przepisów objętych rekomendacją zespołu Ministra Sprawiedliwości. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA projekt ustawy

Aktualny etap prac na projektem ustawy mogą Państwo sprawdzić pod poniższym adresem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2265

Natomiast w dniu 08.05.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji, a w jego ramach I czytanie projektu ustawy. Ustalono powołanie specjalnej podkomisji. Przebieg posiedzenia Komisji : 1 CZYTANIE KOMISJI.