Ostateczna wersja zmiany przepisów o upadłości konsumenckiej
W dniu wczorajszym połączone komisje sejmowe przyjęły treść nowelizacji przepisów ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze w części dotyczącej tzw. upadłości konsumenckiej. Było to efektem prac specjalnej podkomisji sejmowej. Miałem swój  skromny udział w jej pracach.  Zgodnie z moimi przewidywaniami ustawa wejdzie w życie w październiku br.

Uczestniczenie w pracach podkomisji pozwala mi na sformułowanie kilku wniosków o rzeczonych przepisach:

1) jest to bardzo dobry projekt ustawy, jeżeli wziąć pod uwagę zasady techniki legislacyjnej,

2) jest to bardzo dobry projekt patrząc pod kątem interesów niewypłacalnych konsumentów, dająca im realną szanse na oddłużenie (bardzo wyraźne podkreślanie tego podstawowego celu ustawy – oddłużenia – było obecne na każdym etapie prac w podkomisji),przy zachowaniu w pełni słusznych interesów wierzycieli,  nawet jeżeli nie zawsze niewypłacalny dłużnik zachowywał się w relacjach z wierzycielami jak rzetelny i solidny dłużnik,

3) powyższe jest efektem bardzo dobrego składu doradców Ministra Sprawiedliwości na czele z SSR Hrycaj z Poznania przygotowujących założenia oraz projekt (widać było bardzo wyraźne merytoryczną przewagę twórców ustawy nad innymi uczestnikami podkomisji, chociażby Związkiem Banków Polskich), i ich determinacji, w której przeważała wyraźnie chęć poprawy położenia niewypłacalnych konsumentów,

4) projekt ustawy stanowi rewolucyjną zmianę dla niewypłacalnych dłużników – byłych przedsiębiorców – którzy nie złożyli obowiązkowych wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy i zamknęli swoją działalność gospodarczą poprzez wykreślenie z rejestru przedsiębiorców, co w żaden sposób nie rozwiązało kwestii długów powstałych w toku działalności; jest to ogromna rzesza przedsiębiorców,

5) konstrukcja projektu ustawy pozwala na uwzględnienie przez sąd upadłościowy bogactwa i różnorodności okoliczności związanych z niewypłacalnością dłużnika – zapisy projektu są bardzo elastyczne i skoncentrowane na trudnej i niejednokrotnie złożonej sytuacji dłużnika, któremu należy dać szansę na umorzenie długów, pomimo faktu, że mógł on zachowywać się w przeszłości jak nierzetelny i niesolidny dłużnik.

 

Poniżej link do ostatecznego projektu ustawy:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/spr_2265/$file/spr_2265.pdf

 

Rewolucja październikowa dla niewypłacalnych dłużników nadchodzi wielkimi krokami 🙂