Upadłość konsumencka | Ostateczna wersja zmiany przepisów o upadłości konsumenckiej
76
post-template-default,single,single-post,postid-76,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Ostateczna wersja zmiany przepisów o upadłości konsumenckiej

W dniu wczorajszym połączone komisje sejmowe przyjęły treść nowelizacji przepisów ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze w części dotyczącej tzw. upadłości konsumenckiej. Było to efektem prac specjalnej podkomisji sejmowej. Miałem swój  skromny udział w jej pracach.  Zgodnie z moimi przewidywaniami ustawa wejdzie w życie w październiku br.

Uczestniczenie w pracach podkomisji pozwala mi na sformułowanie kilku wniosków o rzeczonych przepisach:

1) jest to bardzo dobry projekt ustawy, jeżeli wziąć pod uwagę zasady techniki legislacyjnej,

2) jest to bardzo dobry projekt patrząc pod kątem interesów niewypłacalnych konsumentów, dająca im realną szanse na oddłużenie (bardzo wyraźne podkreślanie tego podstawowego celu ustawy – oddłużenia – było obecne na każdym etapie prac w podkomisji),przy zachowaniu w pełni słusznych interesów wierzycieli,  nawet jeżeli nie zawsze niewypłacalny dłużnik zachowywał się w relacjach z wierzycielami jak rzetelny i solidny dłużnik,

3) powyższe jest efektem bardzo dobrego składu doradców Ministra Sprawiedliwości na czele z SSR Hrycaj z Poznania przygotowujących założenia oraz projekt (widać było bardzo wyraźne merytoryczną przewagę twórców ustawy nad innymi uczestnikami podkomisji, chociażby Związkiem Banków Polskich), i ich determinacji, w której przeważała wyraźnie chęć poprawy położenia niewypłacalnych konsumentów,

4) projekt ustawy stanowi rewolucyjną zmianę dla niewypłacalnych dłużników – byłych przedsiębiorców – którzy nie złożyli obowiązkowych wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy i zamknęli swoją działalność gospodarczą poprzez wykreślenie z rejestru przedsiębiorców, co w żaden sposób nie rozwiązało kwestii długów powstałych w toku działalności; jest to ogromna rzesza przedsiębiorców,

5) konstrukcja projektu ustawy pozwala na uwzględnienie przez sąd upadłościowy bogactwa i różnorodności okoliczności związanych z niewypłacalnością dłużnika – zapisy projektu są bardzo elastyczne i skoncentrowane na trudnej i niejednokrotnie złożonej sytuacji dłużnika, któremu należy dać szansę na umorzenie długów, pomimo faktu, że mógł on zachowywać się w przeszłości jak nierzetelny i niesolidny dłużnik.

 

Poniżej link do ostatecznego projektu ustawy:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/spr_2265/$file/spr_2265.pdf

 

Rewolucja październikowa dla niewypłacalnych dłużników nadchodzi wielkimi krokami 🙂

2 komentarze
 • Ryszard Rydiger

  12 lipca 2014 at 21:14 Odpowiedz

  Po przeczytaniu projektu, pojawiły się u mnie wątpliwości:

  1.Tak jak obecnie, to sąd wg swego uznania decyduje ile z istniejącego długu dłużnika ma on spłacić a ile zostanie mu umorzone (termin spłaty to 3 lata z możliwością przedłużenia o 1,5 roku. Obecnie ten okres wynosi 5 lat z możliwością przedłużenia do 7 lat)
  2. Projekt wprowadza możliwość zażalenia na postanowienia sądu I instancji oraz możliwość wnoszenia kasacji. Należy w związku z tym szacować, iż procedura sądowa z tego tylko powodu zajmie dodatkowo (przy czynnej opozycji wierzyciela) co najmniej 3-4 lata.

  3. Omyłka w redakcji projektu?
  Uzyskanie przez wierzyciela w innym dowolnym postępowaniu sądowym orzeczenia, iż dłużnik dla którego sąd ustalił już plan spłat, działał z pokrzywdzeniem wierzycieli, powoduje niejako automatyczne umorzenie postępowania upadłościowego bez możliwości wydania innego orzeczenia przez sąd upadłościowy – tak art. 491(20) ust. 2 pkt 4) projektu wg stanu na 05.07.2014r.

  • Adam Sójka

   16 lipca 2014 at 18:34 Odpowiedz

   Witam.
   1. To nie sąd według swojego uznania określa kwotę do umorzenia. Kwota umorzenia wynika z wcześniejszego postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Jeżeli upadły wykonał PSW to zobowiązania upadłego w wysokości niezaspokojonej w drodze likwidacji majątku oraz wykonania PSW zostają umorzone. Sąd nie ma tutaj dowolności.
   2. Niewątpliwie możliwość składania tych środków zaskarżenia wydłuży okres dojścia do oddłużenia. Jednakże brak tych środków zaskarżenia – z uwagi na ingerencję sądu w stosunek zobowiązaniowy w formie PSW oraz umorzenia – mógł doprowadzić do sprzeczności tych przepisów z Konstytucją.
   3. Nie jest to żadna omyłka. Działania na szkodę wierzycieli musi dyskwalifikować niewypłacalnego dłużnika, którego status można określić jako dłużnika nierzetelnego i nieuczciwego. Dłużnik „uciekający z majątkiem przed wierzycielami” nie może zasługiwać na oddłużenie w upadłości konsumenckie, która stanowi przywilej dla osób o dobrej moralności płatniczej.

Post a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.