Senat wprowadził zmiany do projektu Nowej Upadłości Konsumenckiej 2014
Witam,

najważniejszą zmianą projektu ustawy naniesioną przez senatorów jest wskazanie jako wiodącego celu konsumenckiego postępowania upadłościowego oddłużenia niewypłacalnego dłużnika oraz wskazanie jako celu wtórnego maksymalnego zaspokojenia wierzycieli. Takie określenie celu postępowania wyraźnie odróżnia upadłość konsumencką od upadłości przedsiębiorcy (osoby fizycznej).

Zachęcam do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi przez Senat RP. Niestety poprawki te wydłużą proces ustawodawczy, co nie jest dobrą wiadomością dla wszystkich oczekujących na oddłużenie w upadłości konsumenckiej.

Tutaj treść uchwalonych poprawek:  poprawki Senatu RP.