Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Możliwość zawarcia układu
Od roku 2014 niewypłacalni konsumenci będą mieli możliwość zawarcia z wierzycielami porozumienia określającego metodę ich spłaty oraz ewentualne umorzenie części długu, na takich samych zasadach jak niewypłacalni przedsiębiorcy. Możliwość zawarcia układu istnieje na dwóch etapach postępowania upadłościowego: 1) Etap postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Niewypłacalny konsument może skorzystać z tej możliwości zawierając wniosek o zawarcie […]