Nowa upadłość konsumencka 2014. Najważniejsze zmiany. Nowa definicja niewypłacalności
Nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego przyjmuje, że konsument jest niewypłacalny, jeżeli ocena jego sytuacji finansowej wskazuje, że utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.   Istnieje domniemanie, że konsument jest niewypłacalny, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. Ciężar dowodu, że dłużnik jest w stanie spłacić zadłużenie przeniesiony zostaje na dłużnika. […]