Upadłość konsumencka | Test oddłużenia. Sprawdź, czy spełniasz podstawowe warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i oddłużenia
216
post-template-default,single,single-post,postid-216,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Test oddłużenia. Sprawdź, czy spełniasz podstawowe warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i oddłużenia

 Przeprowadzając niezliczone rozmowy z osobami niewypłacalnymi można pokusić się o skonstruowanie krótkiego „testu oddłużenia”, którego wynik pozwala określić, czy dana osoba ma możliwość uzyskania oddłużenia w ramach konsumenckiego postępowania upadłościowego. Test ten odpowiada w większości przypadków na pytanie, czy niewypłacalny dłużnik ponosi winę w niewypłacalności, a więc w sposób zawiniony doprowadził do stanu swojej niewypłacalności bądź zwiększył jej stopień.

Test ten opiera się na trzech krótkich pytaniach, których wynik musi sprowadzać się do trzech odpowiedzi „TAK”:

1.

CZY Twoje dochody w chwili zaciągania każdego zobowiązania (kredytu/pożyczki) z osobna  wystarczały na jego obsługę ?

2.

CZY przyczyna niewypłacalności (utrata zatrudnienia, spadek dochodów, choroba, rozwód, zmiana kursu walutowego itp.)  powstała po zaciągnięciu ostatniego zobowiązania ?

3.

CZY  bez zaistnienia tej przyczyny nadal spłacałbym swoje zobowiązania w terminach wymagalności ?

Zarówno w chwili zaciągania pierwszego zobowiązania, każdego kolejnego, a w szczególności ostatniego, dłużnik posiadał dochody pozwalające na obsługę zadłużenia. Przede wszystkim dotyczy to oczywiście możliwości spłaty rat miesięcznych kredytów/pożyczek, które łącznie nie mogą przekraczać kwoty dochodów netto. Nie ulega również wątpliwości, że od kwoty dochodów netto należy odjąć kwotę utrzymania dłużnika oraz osób będących na jego utrzymaniu. Jeżeli długi zaciągali małżonkowie wspólnie należy uwzględnić dochody netto obydwu małżonków.

Wyjątkowo, zaciągnięcie kolejnego zobowiązania – już po zaistnieniu przyczyny niewypłacalności – musi spełniać warunki najwyższej racjonalności finansowej, a więc dotyczy to przede wszystkim możliwości osiągnięcia dzięki temu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia  np. dzięki kredytowi konsolidacyjnemu, czy zamiany pożyczki gotówkowej na pożyczkę hipoteczną.

Wskazana przyczyna (przyczyny) kłopotów finansowych oraz niewypłacalności musi stanowić czynnik jedyny, wyłączny i pozostający w związku przyczynowo-skutkowym z powstaniem stanu niewypłacalności.

Test ten bazuje na zobowiązaniach bankowych stanowiących znaczącą większość zobowiązań osób niewypłacalnych i jego treść winna być odmienna w przypadku długów pozabankowych np. w przypadku poręczenia, odszkodowania, składek ZUS etc.

9 komentarzy
 • xczarnecka

  18 listopada 2014 at 07:42 Odpowiedz

  witam czy do ogloszenia upladlosci jest konieczny prawnik czyli adwokat .

  • Adam Sójka

   18 listopada 2014 at 11:37 Odpowiedz

   Nie jest to konieczne. Jednakże wszystko zależy od samodzielności dłużnika i chęci poznawania przepisów. Konieczność udziału prawnika widziałbym na pewno w przypadku złożonych i niejednoznacznych PRZYCZYN NIEWYPŁACALNOŚCI. Przestrzegałbym jednocześnie przed składaniem słabych i niedopracowanych wniosków. Prawomocne oddalenie wniosku oznacza powagę rzeczy osądzonej, która uniemożliwia ponowne staranie się o oddłużenie w ramach tego samego stanu faktycznego. Większość klientów popełnia błąd myśląc, że ponownie będzie mogła się starać po 10 latach. Termin ten dotyczy jedynie nowego zadłużenia i nowych przyczyn niewypłacalności. Bez prawnika – oczywiście, ale jedynie pod warunkiem gotowości dłużnika do samodzielnej pracy nad tematem.

 • pat

  28 stycznia 2015 at 09:09 Odpowiedz

  czy procedurę ogłoszenia upadłości można można wszcząć po częściowej spłacie zobowiązań?
  od czego należy zacząć?

  • Adam Sójka

   4 marca 2015 at 23:05 Odpowiedz

   Częściowa spłata zobowiązań oczywiście nie jest przeszkodą do ogłoszenia upadłości. Jednakże potrafię sobie wyobrazić, że ta sytuacja może wpływ na określenie przyczyny niewypłacalności i jej kwalifikację pod kątem winy dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności. Złożona kwestia.

 • Michał

  8 sierpnia 2016 at 11:01 Odpowiedz

  Witam,
  Myślę o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej (sam), ale chciałbym wiedzieć czy mieszkając w domu gdzie właścicielami są teściowa i w małej części moja żona (część otrzymana w spadku po ojcu w czasie trwania naszego małżeństwa) i nie mając rozdzielności majątkowej – ta nieruchomość też wchodzi do masy licytowanej przez syndyka?

  • Adam Sójka

   18 października 2016 at 11:24 Odpowiedz

   Co do zasady spadek otrzymany przez małżonkę nie wszedł do majątku wspólnego małżeńskiego, lecz do majątku odrębnego małżonki. A majątek odrębny małżonka dłużnika nie wchodzi do masy upadłości. Wyłącznie majątek wspólny małżeński wchodzi do masy upadłości.

 • MIROSŁAW

  4 grudnia 2016 at 17:14 Odpowiedz

  Witam
  moje pytanie jest następujące
  -na dzień dzisiejszy mam zadłużenie w zus z 1998 roku
  -1998 roku mam też fakturę która jest zabezpieczona hipoteką
  -przed problemami miałem pożar w magazynie gdzie doszło do zniszczenia towarów i
  maszyn
  zlikwidowałem działalność w niedługim czasie z braku środków na dalszą produkcję
  na dzień dzisiejszy jetem bezrobotny iż zdrowie mi nie pozwala
  od czasu do czasu pracuje dorywczo a dochody marne

  czy się kwalifikuje

  • Adam Sójka

   5 grudnia 2016 at 13:34 Odpowiedz

   Wstępnie można przyjąć, że tak. Konieczne ustalenie przyczyn Pańskiej niewypłacalności oraz daty wymagalności tych poszczególnych zobowiązań.

 • iza

  5 marca 2017 at 15:42 Odpowiedz

  Witam czy będąc dłużnikiem, gdzie wierzycielem jest mój były mąż mam prawo złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Mam zobowiązanie wobec byłego męża wydane wyrokiem Sadu.

Post a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.