Upadłość konsumencka | Bez kategorii
1
archive,category,category-bez-kategorii,category-1,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Propozycje zmian do ustawy – Prawo Upadłościowe

Nr PODMIOT ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ UWAGI STANOWISKO / USTALENIA 1. Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (Sędziowie Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto) Projekt zawiera rozwiązania, które w rażący sposób zachwieją równowagę między interesami dłużników i wierzycieli oraz skomplikują postępowania upadłościowe, nakładając na sądy nowe obowiązki. Liberalizacja przepisów może spowodować nawet kilkukrotny wzrost...

0

Nowa Upadłość Konsumencka 2019, czyli „Wielkie Czyszczenie”. Ocena projektu nowelizacji.

DOSTĘPNOŚĆ, PEWNOŚĆ, CZAS, KOSZT.    Nowelizacja przepisów o Upadłości Konsumenckiej, jaka jest obecnie procedowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, a która wejdzie w życie w roku 2019 będzie wielkim wydarzeniem dla wszystkich niewypłacalnych osób fizycznych. Tak jak nowelizację z roku 2015 określałem mianem Rewolucji Oddłużania to nadchodzące zmiany można...

0

Niebezpieczny wierzyciel prywatny

W praktyce sądowej występuje istotna różnica między wierzycielami prywatnymi a wierzycielami instytucjonalnymi. Za wierzyciela prywatnego uznaję osobę fizyczną bądź osobę prawną prowadzącą działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów, co w sposób oczywisty eliminuje z tego pojęcia banki oraz przedsiębiorstwa zawodowo zajmujące się udzielaniem pożyczek. Wierzyciel prywatny generuje dla...

0

Turystyka upadłościowa do sądu upadłościowego w Warszawie

Liczba sygnatur GU, czyli postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej („of”) w sądzie upadłościowym w Warszawie wskazuje na to, że kwitnie tam turystyka upadłościowa osób niewypłacalnych z całej Polski. Jest to rozwiązanie oczywiste i naturalne, jeśli weźmie się pod uwagę radykalne...

0

Wyrok karny czyni zobowiązanie nieumarzalnym. Z korzyścią dla wierzyciela.

Prawie każdy rodzaj długu może zostać umorzony po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego w całości, niezależnie od jego wysokości i charakteru, z wyłączeniem wyraźnie określonych kategorii zobowiązań. Jeden rodzaj zobowiązania, a mianowicie związanego z popełnieniem przestępstwa, wydaje się być o tyle istotny, że w zależności od tego, czy...

0

Wyścig skonfliktowanych małżonków po upadłość konsumencką. Który z nich otrzyma kwotę na czynsz najmu?

Opis stanu faktycznego w kilku alternatywach: Małżonkowie (byli małżonkowie) pozostają w konflikcie Jeden małżonek bądź obydwoje są osobami niewypłacalnymi, Pozostają współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnej zakupionej ze środków pochodzących z kredytu mieszkaniowego (albo każdy ma po 50% udziałów na skutek rozdzielności albo wspólność majątkowa małżeńska tzw. bezudziałowa) Prawo własności nieruchomości jest...

0

Błędne porady prawników dla osób niewypłacalnych.

"Nie warto składać wniosku o upadłość przedsiębiorcy, bo nie ma żadnego majątku, więc sąd i tak wniosek oddali. Lepiej zamknąć działalność gospodarczą i od razu składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej"    NIE - przedmiotem obowiązku dłużnika niewypłacalnego jest samo złożenie terminowego wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy,...

0

Kiedy mogę zacząć normalnie zarabiać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Dogmatyczna odpowiedź brzmi: "podnieś swoje dochody jak najszybciej, aby spłacać wierzycieli". Oczywiście w praktyce to się nie zdarza. Większość klientów zaniża swoje dochody pozostając w stanie niewypłacalności oczekując, że dopiero po ogłoszeniu upadłości odzyska szansę na zatrzymanie większej części dochodów na własne potrzeby. Tak działają...

0

Przywrócenie wypłacalności szansą na upadłość konsumencką w przypadkach beznadziejnych.

Spora część zapytań skierowanych do kancelarii kończy się negatywną oceną szansy na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opisany poniżej scenariusz dotyczy przypadku mniejszej liczby zobowiązań o niższej wartości.  I wiąże się ponadto z większą kwotą spłaconą na rzecz wierzycieli, zatem wymaga większego wysiłku od dłużnika. Siłą rzeczy okres...

0